Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Kurów na rok 2024 (Marzec 2024)

Opiniowanie dokumentu:


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Kurów na rok 2024 (Marzec 2024)

Punkt konsultacji zakończony: 2024-03-29

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry