Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Program Współpracy Gminy Kurów z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 (Projekt 2 - grudzień 2022)

Opiniowanie dokumentu:


Program Współpracy Gminy Kurów z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 (Projekt 2 - grudzień 2022)

Punkt konsultacji zakończony: 2022-12-20

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry