Raport końcowy i podsumowanie konsulacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2020 rok

Więcej na stronie:  

# Nazwa Opis
1 Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne  Podgląd
2 Uchwała Nr XI/93/2019 Rady Gminy Kurów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  Podgląd

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Program Współpracy Gminy Kurów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Opiniowanie dokumentu:


Program Współpracy Gminy Kurów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Punkt konsultacji zakończony: 2019-11-29

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry