Raport końcowy i podsumowanie konsulacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Kurów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Więcej na stronie:  

# Nazwa Opis
1 Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne  Podgląd
2 Uchwała Nr XVIII/175/2020 Rady Gminy Kurów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz  Podgląd

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Program Współpracy Gminy Kurów z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Opiniowanie dokumentu:


Program Współpracy Gminy Kurów z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Punkt konsultacji zakończony: 2020-11-27

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry