Konsultacje Urzędu  Strategia Rozwoju - Mieszkańcy Gminy Kurów, sąsiednie gminy i ich związki, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie

Konsultacja projektu Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 – 2030

Konsultacja projektu Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 – 2030

Konsultacja zakończona 2022-03-04

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacja projektu Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 – 2030

Opis

Konsultacja projektu Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 – 2030

Szczegółowy opis konsultacji

Wójt Gminy Kurów zaprasza mieszkańców Gminy Kurów, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021-2030.
Gmina Kurów finalizuje prace nad Strategią Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021-2030. Kolejnym ich etapem są konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu, które potrwają w okresie od dnia 25 stycznia 2022 r. do dnia 4 marca 2022 r.
Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:
a) pisemnie - za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.kurow.eu wraz z projektem strategii oraz dostępnego w formie papierowej na dzienniku podawczym (Punkt Obsługi Klienta) Urzędu Gminy w Kurowie, ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów do dnia 4 marca 2022 r. w następujący sposób:
- w siedzibie Urzędu Gminy w Kurowie, ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów, poprzez wrzucenie ich do specjalnego pojemnika umieszczonego w Punkcie Obsługi Klienta,
- pocztą na adres Urzędu Gminy w Kurowie, ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów (decyduje data wpływu do Urzędu),
b) elektronicznie:
- poprzez Portal Partycypacji Społecznej, system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Kurowie e-PUAP /8dgujOr78u/skrzynka1 (decyduje data wpływu do Urzędu),
- za pomocą poczty elektronicznej, na adres: gmina@kurow.eu wpisując w tytule e-maila: "KONSULTACJE STRATEGII".
c) wyrażania opinii w czasie bezpośrednich spotkań konsultacyjnych, które odbędą się:
- w dniu 11 lutego 2022 r. od godz. 12.00, w Urzędzie Gminy w Kurowie – otwarte spotkanie konsultacyjne dla partnerów społeczno – gospodarczych,
- w dniu 22 lutego 2022 w godz. 13.00 -16.00 w Urzędzie Gminy w Kurowie – spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gminy w formie dyżuru konsultacyjnego.
Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się na spotkanie w dniu 22 lutego 2022 r. za pomocą formularza rejestracyjnego na spotkanie konsultacyjne, do dnia 17 lutego 2022 r. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany / przesunięcia preferowanej godziny w formularzu w przypadku dużej liczby zgłoszeń.
Dyżury konsultacyjne zostaną przeprowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Uczestnicy spotkań proszeni są o zaopatrzenie się w środki ochrony indywidualnej – maseczki. W sytuacji wystąpienia nagłych okoliczności, np. wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w związku z epidemią SARS-CoV-2, dopuszcza się możliwość zmiany formy spotkań konsultacyjnych na formę zdalną (on-line).
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021-2030 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kurów oraz w Urzędzie Gminy w Kurowie po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 81 88 11 777
Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.
Dane osobowe uczestników konsultacji społecznych będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobistych. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag.
Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz.1057) oraz w związku z Uchwałą nr XXVI/254/2021 Rady Gminy Kurów z dnia 27 września 2021r. w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021-2030" oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021-2030.

Obszar tematyczny

Strategia Rozwoju - Mieszkańcy Gminy Kurów, sąsiednie gminy i ich związki, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie

Administrator konsultacji

Jarosław Michna

Termin konsultacji

2022-01-25 - 2022-03-04

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2022-06-30

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-01-25
2022-01-25

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 – 2030
Termin
2022-01-25 - 2022-03-04
Koniec konsultacji: 2022-03-04

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 – 2030

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 414 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Formularz rejestracyjny na spotkanie konsultacyjne (wersja do druku) - 1
Formularz rejestracyjny na spotkanie konsultacyjne (wersja do wypełnienia elektronicznie) - 0

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 – 2030

Do góry