Konsultacje Urzędu  Mieszkańcy Gminy Kurów - nadanie miejscowości Kurów statusu miasta

Konsultacje społeczne w sprawie nadania miejscowości Kurów statusu miasta

Konsultacje społeczne w sprawie nadania miejscowości Kurów statusu miasta.Celem konsultacji jest pozyskanie opinii mieszkańców na temat nadania (przywrócenia) miejscowości Kurów statusu miasta.

Konsultacja zakończona 2023-11-13

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje społeczne w sprawie nadania miejscowości Kurów statusu miasta

Opis

Konsultacje społeczne w sprawie nadania miejscowości Kurów statusu miasta.Celem konsultacji jest pozyskanie opinii mieszkańców na temat nadania (przywrócenia) miejscowości Kurów statusu miasta.

Szczegółowy opis konsultacji

Szanowni Państwo
W każdej ważnej sprawie dla Gminy Kurów, Rada Gminy może zadecydować o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dla pozyskania stanowiska jej mieszkańców. Nadanie, a właściwie odzyskanie praw miejskich dla miejscowości Kurów, uzasadnia przeprowadzenie na jej terytorium konsultacji z mieszkańcami gminy, a ich zasady i tryb określiła uchwała Nr XLI/505/2023 Rady Gminy Kurów z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kurów w sprawie nadania miejscowości Kurów statusu miasta.
Celem konsultacji jest pozyskanie opinii mieszkańców na temat nadania (przywrócenia) miejscowości Kurów statusu miasta.
Konsultacje społeczne polegać będą na udzieleniu na karcie do głosowania odpowiedzi na postawione pytanie: „Czy jest Pan/Pani za nadaniem miejscowości Kurów statusu miasta?”.
Będą one trwać do 13 listopada 2023 roku!
Zostaną przeprowadzone poprzez udostępnienie odpowiednich kart do głosowania:
- w siedzibach: Urzędu Gminy Kurów i jednostek organizacyjnych Gminy Kurów;
- na stronie internetowej Gminy Kurów;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów;
- w ogólnodostępnym systemie Konsultacji Społecznych, zwanym też Portalem Partycypacji Społecznej;
- podczas zebrań wiejskich ustalających przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024;
- podczas spotkań z mieszkańcami.
Aby oddać ważny głos należy prawidłowo wypełnioną kartę do głosowania ze wskazaniem wszystkich wymaganych danych:
- w formie pisemnej, czytelnie podpisaną złożyć w terminie w Sekretariacie Urzędu Gminy Kurów lub przesłać na adres pocztowy Urzędu lub przekazać podczas zebrań wiejskich lub złożyć w miejscu zorganizowanym tymczasowo jako kancelarii Urzędu Gminy Kurów podczas miedzy innymi. imprez okolicznościowych, uroczystości i innych wydarzeń.
- w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym i przesłanym w terminie za pomocą skrzynki podawczej ePUAP.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów.
Dzięki ponownemu nadaniu praw miejskich pojawi się szansa na korzystanie z dwóch źródeł środków pomocowych unijnych – skierowanych dla miast i dla wsi.
Nadanie praw miejskich wiąże się zazwyczaj z rozwojem miejscowości, wizerunkowo wzmocni się również cała Gmina. Powrót statusu miasta to nadzieja, że będziemy jako Gmina mieć większe szanse na szersze działania rozwijające gminę. To podstawowe kryterium decydujące, o tym czy ludzie będą chcieli się u nas osiedlać, widząc jednocześnie perspektywę rozwoju. Nie zmienią się podatki ani inne obciążenia, o których wysokości decyduje Rada, na podstawie stawek zawartych w ustawach, bowiem nie ma prawnych wymogów, zgodnie z którymi podatki muszą być niższe na wsi, niż w małym mieście.
Karty do głosowania mogą składać wszyscy mieszkańcy Gminy.
Liczymy na Państwa liczne zaangażowanie i przemyślane decyzje.
Wójt Gminy Kurów
Arkadiusz Małecki

Podstawa prawna

Uchwała Nr XLI/505/2023 Rady Gminy Kurów z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kurów w sprawie nadania miejscowości Kurów statusu miasta.

Obszar tematyczny

Mieszkańcy Gminy Kurów - nadanie miejscowości Kurów statusu miasta

Administrator konsultacji

Jarosław Michna

Termin konsultacji

2023-08-19 - 2023-11-13

Status konsultacji

Archiwalne

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2023-12-31

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-08-19
2023-08-19

Inne

Tytuł
Konsultacje społeczne w sprawie nadania miejscowości Kurów statusu miasta
Termin
2023-08-19 - 2023-11-13
Koniec konsultacji: 2023-11-13

Aktywność uczestników

 

Konsultacje społeczne w sprawie nadania miejscowości Kurów statusu miasta

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 123 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Do góry