Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Konsultacja Programu Współpracy Gminy Kurów z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Konsultacja Programu Współpracy Gminy Kurów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Konsultacja zakończona 2023-11-24

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacja Programu Współpracy Gminy Kurów z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Opis

Konsultacja Programu Współpracy Gminy Kurów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Szczegółowy opis konsultacji

Konsultacje przeprowadzane są celem poznania opinii organizacji pozarządowych, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Kurów, w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
Przyjmując Program Współpracy Gminy Kurów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Rada Gminy deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego, chęć umacniania lokalnych działań, stwarzania warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej oraz wyraża intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Formą konsultacji jest:
- złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały,
- złożenie w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały,
Opinie co do treści projektu uchwały przesyłane są:
- za pomocą Portalu Partycypacji Społecznej
- w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@kurow.eu
- w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Kurów, ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów
Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Kurów.
Warunkiem udziału organizacji pozarządowej i podmiotów w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i jej danych rejestrowych (adresowych) oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej opinie i uwagi co do treści konsultowanego dokumentu.

Podstawa prawna

Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571)

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Jarosław Michna

Termin konsultacji

2023-10-25 - 2023-11-24

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2024-01-31

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-10-25
2023-10-25

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Program Współpracy Gminy Kurów z organizacjami pozarządowymi na rok 2024
Termin
2023-10-25 - 2023-11-24
Koniec konsultacji: 2023-11-24

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Program Współpracy Gminy Kurów z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 68 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Program Współpracy Gminy Kurów z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Do góry