Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kurów do 2037 roku

Opiniowanie dokumentu:


Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kurów do 2037 roku

Punkt konsultacji zakończony: 2023-05-17

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry